Ανακαίνιση ξενοδοχείου PERISCOPE στο Κολωνάκι (Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες)

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο DECA ARCHITECTS τον χειμώνα του 2017.