Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου στις Μυκήνες Αργολίδας

Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στα Φίχτια Μυκήνες Αργολίδος συνολικής επιφάνειας 850μ2. Έτος κατασκευής 2009