Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στη Νέα Κίο Αργολίδας

Η εταιρεία, αφενός εκμεταλλευόμενη την μακρόχρονη εμπειρία της σε H/M έργα και αφετέρου εφαρμόζοντας έμπρακτα την περιβαλλοντική της ευαισθητοποίηση, προχώρησε μέσω της συγγενούς (εξειδικευμένης) ΓΕΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΤΕΚΕ σε κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου 100KW, σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην περιοχή της Νέας Κίου Αργολίδας. Η σύνδεση με τη Δ.Ε.Η. έγινε στις 30/12/2008. Η επένδυση επιδοτήθηκε κατά 40% από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Επίσης στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε επέκταση έτσι ώστε η συνολική ισχύς ανέρχεται σε 140 (KWp). Όλες οι απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες διαμόρφωσης και λειτουργίας του πάρκου εκτελέστηκαν από το προσωπικό της εταιρείας.