Δικτύο Οπτικών Ινών της VODAFONE στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που ολοκλήρωσε η εταιρεία εντός του 2004 ήταν η κατασκευή μέρους του δικτύου Οπτικών Ινών, της VODAFONE, στο τμήμα Αθήνα -Θεσσαλονίκη. Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή τάφρων, την τοποθέτηση σωλήνων τη σύνδεση και τη δοκιμή των δικτύων οπτικών ινών και την πλήρη παράδοσή τους στους Σταθμούς Βάσης και ολοκληρώθηκε αποκλειστικά με προσωπικό της εταιρείας και ιδιόκτητο εξοπλισμό. Έτος κατασκευής 2002 - 2005.