Ηλεκτρομηχανολογικό Έργο στο Σπήλαιο των Λιμνών

Μελέτη και κατασκευή της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού της προσπέλασης στο Σπήλαιο των Λιμνών με νέο ΙNOX διάδρομο. Ειδικός φωτισμός, επικοινωνία, παρακολούθηση του μικροκλίματος και καταγραφή (θερμοκρασία, σχετικη υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα και άζωτο) σε όλο το μήκος του Σπηλαίου. Έτος κατασκευής: 1999 – 2000