• Marina Aretsous Thessaloniki Technologiki Athinon ATE Texniki Kataskevastiki
  • Marina Aretsous Thessaloniki Technologiki Athinon ATE Texniki Kataskevastiki

Aretous Marina Thessaloniki

Construction Year : 1989 – 1990