Διαμόρφωση καταστημάτων WIND

Μία από τις δραστηριότητες της εταιρείας είναι και η πλήρης ανακαίνιση χώρων που προορίζονται για εμπορική χρήση. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις εσωτερικές και εξωτερικές καλύψεις των χώρων (οροφές, ψευδοροφές, επενδύσεις τοίχων, βιτρίνες, δάπεδα, ειδικός φωτισμός κ.α). Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή καταστημάτων για την εταιρία Wind (πρώην Τιm Ελλάς) . Έτος κατασκευής 2005