Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού

Βιομηχανική ψύξη (νέο ψυγείο στο Άγιο Στέφανο, δίκτυα αμμωνίας, ηλεκτρικά έργα, εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων). Συναρμολόγηση νέας αλυσίδας παραγωγής παγωτού στο εργοστάσιο Μοσχάτου (σιδηροκατασκευές, δίκτυα σωληνώσεων, ηλεκτρικά, ανοξείδωτες κατασκευές κ.λ.π.). Έτος κατασκευής: 1995 – 1996