Αρδευτικό έργο κοινότητας Αχλαδόκαμπου

Η εταιρεία, κατά την διάρκεια του 2006 ολοκλήρωσε με επιτυχία ύστερα από δημοπρασία το Αρδευτικό έργο της κοινότητας Αχλαδόκαμπου. Tο έργο το οποίο εκτελέστηκε στον Αχλαδόκαμπο Αργολίδας περιλάμβανε την κατασκευή 2 νέων δεξαμενών 2.000 και 400 κυβικών μέτρων αντίστοιχα και συνολικό αρδευτικό δίκτυο μήκους 11.000 μέτρων.